Con vật lai hài hước

Hình ảnh loài động vật mới xuất hiện ong – ruồi hay những chú bò được ghép với chim, voi ghép với ruồi.
Con vật lai hài hước
Con vật lai hài hước
Con vật lai hài hước
Con vật lai hài hước
Con vật lai hài hước
Con vật lai hài hước
Con vật lai hài hước
Con vật lai hài hước
Con vật lai hài hước
Con vật lai hài hước
Con vật lai hài hước
Con vật lai hài hước
Con vật lai hài hước
Con vật lai hài hước
Con vật lai hài hước
Con vật lai hài hước
Con vật lai hài hước
Con vật lai hài hước
Con vật lai hài hước

(Theo Ngôi Sao)
This entry was posted in Tong hop, Tranh anh-Truyen vui. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s