Instant Photo Sketch 1.0 – Chuyển bức ảnh sang nét bút chì

Instant Photo Sketch là chương trình dùng để chuyển đổi các bức tranh màu hoặc tranh vẽ thực thành các bức họa vẽ chì.Các họa sĩ hay dùng lối vẽ này để thể hiện các ý tưởng phác họa cho nhân vật hoặc đối tượng.
Instant Photo Sketch 1.0 - Chuyển bức ảnh sang nét bút chì
Instant Photo Sketch 1.0 - Chuyển bức ảnh sang nét bút chì
Thông thường việc tạo ra các bức tranh này đòi hỏi phải trình độ về mĩ thuật và con mắt của họa sĩ hoặc những người làm về đồ họa.Tuy nhiên chương trình đã dựa trên các màu sắc và điểm ảnh để giúp người sử dụng có thể dễ dàng chuyển đổi 1 bức ảnh rất bình thường thành nét vẽ chì.
Instant Photo Sketch 1.0 - Chuyển bức ảnh sang nét bút chì
Các bạn thấy ở ngoài thị trường bày bán những bức vẽ chì minh họa rất đẹp của các nhân vật hoạt hình hay các ca sĩ,và hãy tự hỏi tại sao chúng ta không làm 1 bức vẽ phác như vậy với bức ảnh của mình rồi đem in tặng bạn bè và người thân!
Instant Photo Sketch 1.0 - Chuyển bức ảnh sang nét bút chì

( đã tải : document.write(dsCounter); lần )
Size: 5.2 MB

Advertisements
This entry was posted in All of Softwares, Graphic. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s