Cách diệt virus foto image.php lây qua Yahoo

Cách diệt virus foto

Hiện nay rất nhiều bạn dính con virus foto lây lan qua Yahoo! Messenger
Đặc điểm của nó khi bạn dính đòn là tự động gởi Send group trong list bạn bè với nội dung như sau:
Cách diệt virus foto image.php lây qua Yahoo

CODE
foto http://miggiphotos.com/image.php
foto http://funwiththisguy.com/image.php
foto http://ariafotos.com/image.php
foto http://zhelefun.com/image.php
foto http://tviceimg.com/image.php
foto http://tusfbfotos.com/image.php
foto http://twittersphoto.com/image.php
foto http://tuesimages.com/image.php
foto http://red-myspace.com/image.php

Nếu ai tò mò click vào sẽ bị dính và sẽ là người lây lan tiếp theo.

Cách diệt như sau :
Bước 1:
Bấm tổ hợp phím Ctrl+Shift+Delete để mở Task Manager vào tab Processes rồi chọn những file có tên mds.sys, mdt.sys, winbrd.jpg, net.exe, infocard.exe bấm End Process để tạm tắt chúng.

Hoặc các bạn dùng chương trình Process Explorer do Microsoft phát hành để Kill nó.

Bước 2 :
Tiếp đó vào C:\WINDOWS\ xóa hết như file có tên như trên.

Bước 3 : vào Start -> Runregedit Enter để bật Registry Editor.

Sau đó bạn tìm xóa các giá trị sau:

CODE

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Run]
“Firewall Administrating”=”C:\\WINDOWS\\infocard.exe” “Administrating Firewall” = “C:\WINDOWS\\ infocard.exe”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run]
“Firewall Administrating”=”C:\\WINDOWS\\infocard.exe” “Administrating Firewall” = “C:\WINDOWS\\ infocard.exe”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Server\Install\Software\Microsoft\Windows\CurrentV ersion\Run] “Administrating Firewall” = “C:\WINDOWS\\ infocard.exe”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\S haredAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProf ile\AuthorizedApplications\List]
“C:\\Documents and Settings\\\\Desktop\\IM56245.JPG-www.myspace.com.exe”=”C:\\WINDOWS\\infocard.ex e:*:Enabled:Firewall Administrating” “C:\Documents and Settings\\ [b] [/ b]\\ Desktop\\ IM56245.JPG-www.myspace.com.exe” = “C:\WINDOWS\\ infocard.exe: *: Enabled: Firewall Administrating ”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\Standard Profile\AuthorizedApplications\List]
“C:\\Documents and Settings\\\\Desktop\\IM56245.JPG-www.myspace.com.exe”=”C:\\WINDOWS\\infocard.ex e:*:Enabled:Firewall Administrating” “C:\Documents and Settings\\ [b] [/ b]\\ Desktop\\ IM56245.JPG-www.myspace.com.exe” = “C:\WINDOWS\\ infocard.exe: *: Enabled: Firewall Administrating ”

[HKEY_USERS\S-1-5-21-117609710-764733703-1957994488-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
“Firewall Administrating”=”C:\\WINDOWS\\infocard.exe” “Administrating Firewall” = “C:\WINDOWS\\ infocard.exe”

Search cho dễ nha các bạn .

Cách 2 : dùng chương trình này xóa là nhanh nhất ^_^
Cách diệt virus foto image.php lây qua Yahoo ( đã tải : document.write(dsCounter); lần )
Size: 56.7 KB

Advertisements
This entry was posted in Thu thuat, Thu thuat Yahoo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s