Những bức ảnh em bé nổi tiếng trên Internet

Trẻ con là một trong những đề tài được giới nhiếp ảnh đặc biệt quan tâm và những tấm hình dễ thương về các em luôn được chia sẻ trên nhiều website, hoặc được dùng làm avatar cho blog và nick chat.
ảnh em bé, tranh ảnh truyện vui vnfriends.tk
>> Trẻ em “ngoan, hiền, gương mẫu”
ảnh em bé, tranh ảnh truyện vui vnfriends.tk
Ảnh: Nelms Photographic Artistry.
ảnh em bé, tranh ảnh truyện vui vnfriends.tk
Ảnh: ec.gc.ca.
ảnh em bé, tranh ảnh truyện vui vnfriends.tk
Ảnh: Karen Pfeiffer.
ảnh em bé, tranh ảnh truyện vui vnfriends.tk
Ảnh: PDXerin Erin Tole.
ảnh em bé, tranh ảnh truyện vui vnfriends.tk
Ảnh: Heidi Hope.
ảnh em bé, tranh ảnh truyện vui vnfriends.tk
Ảnh: Megvagy.
ảnh em bé, tranh ảnh truyện vui vnfriends.tk
Ảnh: M19.
ảnh em bé, tranh ảnh truyện vui vnfriends.tk
Ảnh: Wallpaperseek.
ảnh em bé, tranh ảnh truyện vui vnfriends.tk
Ảnh: M19.
ảnh em bé, tranh ảnh truyện vui vnfriends.tk
Ảnh: Anne Geddes.
ảnh em bé, tranh ảnh truyện vui vnfriends.tk
Ảnh: Blogspot.
ảnh em bé, tranh ảnh truyện vui vnfriends.tk
Ảnh: Blogspot.
ảnh em bé, tranh ảnh truyện vui vnfriends.tk
Ảnh: Helmet.
ảnh em bé, tranh ảnh truyện vui vnfriends.tk
Ảnh: Helmet.
ảnh em bé, tranh ảnh truyện vui vnfriends.tk
Ảnh: Blogspot.
ảnh em bé, tranh ảnh truyện vui vnfriends.tk
Ảnh: Blogspot.
ảnh em bé, tranh ảnh truyện vui vnfriends.tk
Ảnh: Holger Urbanek.
ảnh em bé, tranh ảnh truyện vui vnfriends.tk
Ảnh: Ane Geddes.
ảnh em bé, tranh ảnh truyện vui vnfriends.tk
Ảnh: RebeccaVC1.
ảnh em bé, tranh ảnh truyện vui vnfriends.tk
Ảnh: Platingham.
ảnh em bé, tranh ảnh truyện vui vnfriends.tk
Ảnh: Heidi Hope.
ảnh em bé, tranh ảnh truyện vui vnfriends.tk
Ảnh: M19.
ảnh em bé, tranh ảnh truyện vui vnfriends.tk
Ảnh: Kvaga.
ảnh em bé, tranh ảnh truyện vui vnfriends.tk
Ảnh: Jane-art.

(Theo VnExpress)
Advertisements
This entry was posted in Tong hop, Tranh anh-Truyen vui. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s