Chùm ảnh: rắn "xơi" rắn

Các bạn đã từng thấy rắn xơi những con vật như chuột,thỏ,ếch.. vậy đã thấy rắn xơi rắn chưa ?
Dưới đây là ảnh chụp cận cảnh rắn xơi rắn rất hiếm bắt gặp ^_^
rắn xơi rắn,tranh ảnh vnfriends.tk
rắn xơi rắn,tranh ảnh vnfriends.tk
Chộp lấy đối phương
rắn xơi rắn,tranh ảnh vnfriends.tk
bắt đầu từ từ nuốt…
rắn xơi rắn,tranh ảnh vnfriends.tk
rắn xơi rắn,tranh ảnh vnfriends.tk
rắn xơi rắn,tranh ảnh vnfriends.tk
rắn xơi rắn,tranh ảnh vnfriends.tk
rắn xơi rắn,tranh ảnh vnfriends.tk
Bây giờ là 2 trong 1 rắn xơi rắn,tranh ảnh vnfriends.tk

Advertisements
This entry was posted in Tong hop, Tranh anh-Truyen vui. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s