Cheat Book Database 2009 – Tổng hợp Mã tất cả các Games

Đây là phần mềm tổng hợp các mã lệnh của hơn 16 000 games các loại bao gồm từ các games PC tới các trò trong máy chơi game như :Walkthroughs, Playstation, Playstation 2, Playstation 3, Sega, Nintendo 64, Nintendo DS, DVD, Gameboy Advance, Gameboy Color, N-Gage, Nintendo DS, XBox, XBox 360, Gamecube, Dreamcast, Super Nintendo, Wii, Sony PSP…

Cheat Book Database 2009

ten bai viet
Với phần mềm này bạn sẽ chơi games một cách dễ dàng hơn cũng như để thỏa lòng khám phá thư giản của bạn (chơi ăn gian ^_^ )


( đã tải : document.write(dsCounter); lần )
Size: 45.07 MB

Advertisements
This entry was posted in Download, Games. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s